Online Bağış

Education Scholarship Support Promise
Dormitory Support Promise
Meal Support Promise
Cash Support Promise
Book Support Promise
Other

T.C. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56. maddesi hükmüne göre, Üniversitemize yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler vergi, resim, damga ve harçtan muaftır.