Adaylık Şartları

Programa başvuracak olan aday öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir:

  • YKS ilk 20.000 sıralaması
  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Kısıtlı maddi imkana sahip olmak,
  • Orta öğretim süresi boyunca disiplin cezası almamak,
  • Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi almamış olmaları gerekmektedir.
  • Bu sene özelinde deprem bölgesindeki öğrencilere öncelik verilecektir.