Sıkça Sorulan Sorular

Geleceğe Söz Ver, Sabancı Üniversitesi’nin özgün ve yenilikçi eğitiminden daha fazla sayıda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencinin faydalanmasını amaçlayan; kendilerine ve ülkelerine değer katmaları adına ülkemizin başarılı geçlerine sunulmuş bir burs programıdır.

Programa başvuracak olan aday öğrencilerin  aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir:

 

 • YKS ilk 20.000 sıralaması içinde olmak,
 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kısıtlı maddi imkana sahip olmak,
 • Orta öğretim süresi boyunca disiplin cezası almamak,
 • 12. Sınıf öğrencisi veya mezuna kalıp üniversiteye hazırlanıyor olmak.
 • Sabancı Üniversitesi lisans programlarında normal öğrenim süresi boyunca öğretim ücreti muafiyeti ve 2-4 kişilik yurt odalarında ücretsiz konaklama hakkına sahiptir.
 • Yemek, ders kitabı ve diğer giderlerinin karşılanması için her eğitim yılında 9 ay süreyle aylık nakit destek alacaklardır.
 • Burslar, normal öğrenim süresince devam eder. Bu süre, öğrenimlerine doğrudan lisans programından başlayanlar için 4 yıl; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programı’ndanbaşlayanlar için hazırlık programı ek olarak 4 yıldır.
 • Çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciye, esas anadal programını normal süresinde bitirmek kaydıyla, ikinci anadal için 1 yıl ek süre verilir.

Adaylık şartlarını yerine getiren tüm öğrenciler, web sitesi üzerinden ilan edilen tarihte online olarak başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihlerinde yayınlanan forma link üzerinden ulaşabilirsiniz

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu. (online doldurulacaktır)

2. Adli Sicil Belgesi. (e-devletten alınabilir.18 Yaşını doldurmamış adaylar muaftır.)

3. Tüm aile fertlerinin gösterildiği Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (E-devletten alınabilir.)

4. Transkript. (Ders başarısını gösterir belge.Liseden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

5. 1 Adet referans mektubu (mektup rehber öğretmen tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak örnek formata uygun şekilde yazılarak forma yüklenecektir.) Örnek Format için tıklayınız.

6.Anne ve baba adına SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

7. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi.

8. Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir belgeler;

 • Kira sözleşmesi
 • Tapu fotokopisi,
 • Ruhsat fotokopisi.

9. "Kendinizi, hayallerinizi ve neden Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim görmek istediğinizi" anlattığınız en fazla 3 dk süren bir video çekilerek başvuru formunda ilgili alana yüklenecektir.

10. Varsa; ödül, başarı ve başvuruyu destekleyecek diğer belgeler.

 

 • Geleceğe Söz Ver Burs Programı online başvuru formu  ve eklenecek belgelerin eksiksiz olarak  ilan edilen son başvuru tarihine kadar tamamlanıp sistem üzerinden gönderilmelidir.

 

 • Başvuru fomunu eksiksiz dolduran ve başvuru kriterlerini karşılayan tüm adayların e-mail adreslerine link gönderilecektir. YKS Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 24 saat içinde ilgili puan türündeki başarı sırasını bu linkten sisteme girmesi ve YKS sonuç belgesini aynı sayfa üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir.

 

 • Başvuru sürecinde tüm adayların iletmiş olduğu referans mektupları, kendini, hayallerini ve neden Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim görmek istediğini anlattığı video, lise diploma notu, sosyal ve spor aktiviteleri ve diğer destekleyici tüm evraklar büyük bir özenle incelenir.

 

 • Aday öğrencilerin gönderdiği tüm bilgiler gizli tutularak Sabancı Üniversitesi yönetimi tarafından oluşturulan Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir.

 

 • İlk elemeyi geçen tüm adaylar ile online veya gerek görülürse fiziksel mülakat yapılır.

 

 • Değerlendirme sonuçları, ÖSYM’nin duyurduğu “Tercih Dönemi” bitiminden önce, online başvuru sistemi veya e-posta kanalıyla adaylara bildirilir.

 

Adaylar başvuru formunu  belirlenen son başvuru tarihine kadar eksiksiz bir şekilde doldurmalı ve istenilen tüm belgeleri  sisteme yüklemelidir.

 

​*Online formu doldurmayan ve gerekli evrakları sisteme yükleyerek başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

*Süreç boyunca adaylarla tüm iletişim e-posta üzerinden yürütülecektir. Bu nedenle adayların güncel bir e-posta adresine sahip olması büyük önem taşımaktadır.

1 Adet referans mektubu (mektup rehber öğretmen tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak örnek formata uygun şekilde yazılarak forma yüklenecektir ya da öğrenci bilgileri ile gelecegesozver@sabanciuniv.edu adresine eposta gönderilecektir.) Örnek Format için tıklayınız.

Sabancı Üniversitesi’nin fakülteleri bünyesinde yürütülen lisans programlarının tümü için geçerlidir.

Geleceğe Söz Ver Burs Programı kapsamında bursiyer sayıları yıla ait  kaynak geliştirme çalışmaları doğrutusunda belirlenmektedir

Başvuru yapmak isteyen adaylar belgelerini sadece online form ile ulaştırabilirler. Kargo/posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuruların erken yapılması avantaj sağlamamaktadır. Adayların, ilan edilen tarih aralığında başvuru formu ve formda yer alan belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları yeterli olacaktır

Başvuru fomunu eksiksiz dolduran ve başvuru kriterlerini karşılayan tüm adayların e-posta adreslerine link gönderilecektir. Adayların, YKS Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 24 saat içinde ilgili puan türündeki başarı sırasını bu link üzerinden sisteme girmeli ve YKS sonuç belgesini aynı sayfa üzerinden sisteme yüklemelidir.

Geleceğe Söz Ver Burs Programı son başvuru tarihi 14 Haziran'dır.