Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu. (online doldurulacaktır)

2.1 adet Vesikalık Fotoğraf. (Standart vesikalık ölçüleri boyutunda olmalıdır.Ör: 4.5x6 cm)

3. Adli Sicil Belgesi. (e-devletten alınabilir.)

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Tüm aile fertlerinin gösterildiği Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (E-devletten alınabilir.)

6. Transkript. (Ders başarısını gösterir belge.Liseden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

7. 1 Adet referans mektubu (mektup rehber öğretmen tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak örnek formata uygun şekilde yazılarak forma yüklenecektir.) Örnek Format için tıklayınız.

8. Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler.

9. Çalışanlar için; İş yerinden onaylı maaş bordrosu.

10. Emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi.

11. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi.

12. Geliri olmayanlar için ise SGK’den gelirsizlik belgesi.

13. Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir belgeler;

  • Kira sözleşmesi
  • Tapu fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi.

14. "Kendinizi, hayallerinizi ve neden Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim görmek istediğinizi" anlattığınız en fazla 3 dk süren bir video çekilerek başvuru formunda ilgili alana yüklenecektir.

15. Varsa; ödül, başarı ve başvuruyu destekleyecek diğer belgeler.