Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu. (online doldurulacaktır)

2. Adli Sicil Belgesi. (e-devletten alınabilir.18 Yaşını doldurmamış adaylar muaftır.)

3. Tüm aile fertlerinin gösterildiği Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (E-devletten alınabilir.)

4. Transkript. (Ders başarısını gösterir belge.Liseden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

5. 1 Adet referans mektubu (mektup rehber öğretmen tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak örnek formata uygun şekilde yazılarak forma yüklenecektir.) Örnek Format için tıklayınız.

6.  Anne ve baba adına SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

7. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi.

8. Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir belgeler;

  • Kira sözleşmesi
  • Tapu fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi.

9. "Kendinizi, hayallerinizi ve neden Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim görmek istediğinizi" anlattığınız en fazla 3 dk süren bir video çekilerek başvuru formunda ilgili alana yüklenecektir.

10. Varsa; ödül, başarı ve başvuruyu destekleyecek diğer belgeler.